Vitajte

clanok_fotoSlovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva, ktorí chcú žiť a konať v súlade s cieľom, princípmi a metódou stanovenými zakladateľom hnutia Róbertom Baden-Powellom.

Je to výchovné hnutie/systém mládeže zamerané na celkový rozvoj osobnosti mladého človeka. Má výrazné filantropické, humanistické a kozmopolitné črty.

Svoj výchovný zámer sa snaží dosiahnuť tzv. skautskou metódou, ktorá zahŕňa 7 prvkov:

·         aktívny pobyt v prírode (turistika, táborenie, ochrana prírody),

·         fungovanie v malých tímoch (družinový systém),

·         prax, aktivity a hry namiesto teórie (učenie sa činnosťou),

·         prítomnosť stabilných hodnôt (sľub a zákon),

·         inšpirujúce a atraktívne libretá a námety pre činnosť (symbolický rámec),

·         rôzne výzvy, skúšky a ciele pre osobnostný rast (osobné napredovanie),

·         priateľská pomoc dospelého.

Skauting využíva zmysel mladých ľudí pre romantiku a priateľstvo. Vychováva ich aj v rôznych praktických zručnostiach, k pevnej vôli, dôveryhodnosti a čestnosti, tímovej práci, vodcovským zručnostiam, zodpovednosti za seba a okolie, osobnej iniciatíve a pod.

img01